Projecten

Organisatie: 
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +
A:
Victor Rauterstraat 143 1070 Anderlecht
W:
Projectverantwoordelijke: 
De Troyer Jan
T:
0489677676

Halle@work

Het project richt zich in belangrijke mate op de toeleiding van kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond in Halle en omstreken. Dit zijn meestal vrouwen met een beperkt of geen sociaal netwerk, vrouwen die geen recht hebben op een uitkering, vrouwen die langdurig thuis geweest zijn voor de zorg voor de kinderen, vrouwen met een zeer beperkte kennis van het Nederlands, … Wij zorgen voor een héél intensieve begeleiding met een grote bekommernis voor de onvervulde randvoorwaarden die vaak onoverkomelijke drempels vormen voor een intrede op de arbeidsmarkt. .Om de doelgroep te bereiken gaan we outreachend te werk: wij gaan actief de doelgroep zelf opzoeken op straat, in stations, parken, speeltuintjes, in het verenigingsleven, aan de schoolpoort, tijdens de sporttrainingen van hun kinderen …

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€255 581.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€255 581.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€127 790.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€638 953.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€78 319.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€78 319.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€39 159.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€195 799.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8883
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/12/2023
Website: 
Oproepnummer: 

457