ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.
Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Laatste nieuws

VLEVA en het Departement WSE organiseren een evenement over de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in de arbeidsmarkt

Eén van de landenspecifieke aanbevelingen voor België van de Europese Commissie is dat België in 2017 en 2018 ervoor moet zorgen dat de meest achtergestelde groepen, met inbegrip van mensen met een migratieachtergrond, gelijke toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Op woensdag 10 oktober van 09.00 u. tot 13.00 u. ontdekt u hoe Vlaanderen tegemoetkomt aan deze aanbeveling.

Events