ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.
Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Laatste nieuws

Een week vol inspiratie, contacten met promotoren en feedback

Afgelopen week was een drukke maar interessante week. Op maandag 7/10 startten we met het Sustatool-symposium, waar we ondernemers inspireerden om aan de slag te gaan met een duurzaamheidsbeleid.

Op donderdag 10/10 gaven we de kick-off van het lerend netwerk rond de oproepen rond arbeidsmarktkrapte. We verwelkomden 160 promotoren die de komende jaren zich volop inzetten om de drempel tussen kwetsbare groepen en de arbeidsmarkt te verlagen.

Op vrijdag 11/10 brachten we de sectoren samen in het stadion van RSC Anderlecht. Samen met hen willen we de uitdagingen op de arbeidsmarkt kapteren en meenemen in de opmaak van ons volgende operationeel programma.

Klik verder voor enkele sfeerbeelden

ESF en het departement WSE organiseren samen het volgende OESO LEED forum

Meer dan ooit hebben werkgevers moeite om openstaande vacatures in te vullen. 45% van de bedrijven binnen de OESO vinden de vaardigheden niet die ze nodig hebben.

Tegelijkertijd zijn er mensen en plaatsen die het moeilijk hebben om bij te blijven. De toekomstige welvaart van regio's en steden zal niet enkel afhangen van het bestaande personeel de juiste vaardigheden aanleren, maar ook van het succesvol betrekken van kansarme groepen zodat ook zij kunnen bijdragen aan de lokale arbeidsmarkten.

Dit congres wil je nieuwe inzichten bieden in het aanpakken van deze uitdagingen. Informatie over sprekers, workshops en inschrijvingen vind je terug op hun eventpagina.
http://www.oecd.org/local-forum/

Project in de kijker: Jumpstart van De Sleutel

"We nemen hen mee in de zoektocht naar een haalbare job en laten hen ontdekken wat ze graag doen. Iedereen leert er opnieuw te dromen, te kijken naar de eigen passies en interesses."
Liesbeth Huysmans legt uit wat het ESF-project van De Sleutel betekent voor mensen met een drugsverslaving.

Dr. Peuskens pleit ook voor vrouwvriendelijkheid in hun behandeling: "Vrouwen zijn geen light versie van mannen, ik pleit voor een genderspecifieke lezing van de programma's"

Events