Projecten

Organisatie: 
Thomas More Kempen vzw
A:
Kleinhoefstraat 4 2440 Geel
Projectverantwoordelijke: 
Daems Jozefa
T:
014 56 23 10
Partners: 
Centrale diensten
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Ouders voor Inclusie (Nederlands)

CVO Inclusief 2

Het voorlopende ESF project CVO Inclusief-project (394 - 7122), had als doel mensen met een verstandelijke beperking te versterken zodat zij meer kansen krijgen voor toegang tot (begeleid) werken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep.?VO inclusief gaat hiermee de maatschappelijke uitdaging aan om mensen met een verstandelijke beperking te geven waar ze recht op hebben: toegang tot het volwassenenonderwijs. Op deze manier kan de groep van mensen met een verstandelijke beperking beter ondersteund worden zodat zij in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijker en snel een baan (begeleid werken) kunnen vinden met goede loopbaanvooruitzichten. Dit omdat (begeleid) werken heeft tevens een grote impact op de inclusie en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.Zo werd in het initiële CVO Inclusief-project bij middel van een casestudy onderzocht wat de kritische succesfactoren zijn voor personen met een verstandelijke beperking om deel te nemen aan inclusief volwassenenonderwijs. Uit deze casestudy kan geconcludeerd worden dat zowel extrinsieke motivatie als belonging kritische succesfactoren waren voor het volgen van de opleiding. Het gaat dan vooral over autonome regulatie: kiezen voor een opleiding die aansluit bij de eigen interesse, kennis en vaardigheden verwerven, bepalen waarvoor het geleerde kan ingezet worden en dit ook werkelijk inzetten in functie van het dagelijkse leven of van werken. Het behalen van het deelcertificaat geeft een boost om een vervolgopleiding te starten, om de werkactiviteiten uit te breiden of op te tillen naar een ander niveau. De sense of belonging, of het gevoel van verbondenheid, was eveneens een succesfactor in die zin dat het voor sommige respondenten een unieke ervaring was om als volwassene tussen volwassenen te leren. Respect, waardering en samen leren waren sleutelbegrippen. Niet onbelangrijk, voor het welslagen van de dienstverlening, is de opgetekende intrinsieke motivatie van de respondenten: het genieten van les volgen en van leren. Het draaiboek met het stappenplan blijkt een goede leidraad. Afgaande op de resultaten van het onderzoek kan gesteld worden dat het succes voor de vier respondenten mee bepaald werd door de oprechtheid en de open communicatie van docenten, coaches en medecursisten. Dit vergt van een CVO en van CVO-medewerkers een inclusieve bril en een gedragenheid voor inclusie. Vandaag is er dan ook de een pertinente nood om deze succesvolle resultaten op te schalen.Om meer mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om volwassenenonderwijs te volgen binnen hun eigen interessegebied, is het nodig om een breder aanbod van beschikbare opleidingen te voorzien. Idealiter gaat het over alle opleidingen in alle CVO’s in Vlaanderen. In het kader van dit SCALE project willen we streven naar een spreiding van toegankelijke opleidingen over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Hiervoor werken we samen met de twee grootste onderwijsnetten in Vlaanderen, nl. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!). Via de overkoepelende samenwerking met de resterende onderwijsnetten nemen zij het engagement op om ook de andere netten te informeren en te betrekken.Deze opschaling op het niveau van de onderwijsnetten biedt de mogelijkheid tot een uniforme en gecoördineerde aanpak van inclusief volwassenenonderwijs en een methodiek die verspreid wordt over de verschillende CVO’s. Dit gaat dan over een inclusieve visie, het voorbereiden van docenten via een passende training, het inzetten van coaches, het opzetten van stages, (deel)kwalificering op basis van competenties en financiering. Voor de kwalificering en financiering willen we het gesprek aangaan met de Vlaamse Overheid, de departementen Onderwijs en Welzijn en Gelijke Kansen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€87 231.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€87 231.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€174 462.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€30 834.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€30 834.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€61 669.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
50.00%
Project ID: 
10493
Oproep: 
SCALE
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/04/2021 tot 31/12/2022
Oproepnummer: 

494