Versterkt Streekbeleid

Met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid ( Oproep 354 ) wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht beleid.

De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering.

Goedgekeurde samenwerkingsverbanden streekbeleid starten op 1 augustus 2016 voor een periode van 3 jaar.
Een project indienen voor de eerste indieningsperiode kan vanaf 1 januari 2016 en ten laatste op 30 april 2016.

Voor meer info kan je terecht bij Pieter Van Sande ( Pieter.VanSande@esf.vlaanderen.be) en Sara De Pelsemaeker (Sara.Depelsemaeker@esf.vlaanderen.be)

Deadline: 
zaterdag, 30 april, 2016
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 
Pieter Van Sande
T:
02/552 83 42
Sara De Pelsemaeker
T:
02/552 83 15
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation infosessie_streekbeleid.pptx (2.5 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (225.69 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Planning (12.39 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingscriteria (15.92 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Simulatie cofinanciering (69.96 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Detaillering kostenfinanciering (450.02 kB)