Innovatieve projecten Duaal Leren

Wat?
Deze oproep wil innovatieve projecten uit het werkveld financieren die met een explorerende en verdiepende opzet werken rond één of meerdere thema’s van het nieuwe concept Duaal Leren.
Daarnaast wil de oproep de kennis en ervaringen uit de verschillende innovatieve projecten delen in een overkoepelend Lerend Netwerk.

Wie?
De oproep richt zich voor de innovatieve projecten naar alle actoren op het werkveld in het kader van Duaal Leren, en voor het lerend netwerk exclusief naar Syntra Vlaanderen en het Beleidsdomein Onderwijs & Vorming.

Hoeveel?
Er is een oproepbudget voorzien van maximaal 2.000.000 euro, waarvan 100.000 euro gereserveerd is voor het overkoepelend lerend netwerk.
Er is een maximale financiering per project van 100.000 euro.

Hoe?
Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken
van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?
De oproep wordt opengesteld op 8 juli 2015. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 30 september 2015.
De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2015 en lopen voor een periode van minstens 12 maand en maximaal 18 maand.
Een verlenging van de projecten is niet mogelijk.