Openstaande oproepen

Oproep
519
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Dit betreft een gesloten oproep naar actoren die maatregelen operationaliseren in het kader van het ESF om de COVID-19-crisis aan te pakken in het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).

Het betreft nu een gesloten oproep aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Deze oproep wordt nu een eerste keer gebruikt voor het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten aan de studenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde, gevolgd in de Vlaamse Gemeenschap.

Deadline: 
vrijdag, 18 september, 2020

Deze opdracht voorziet in het opzetten van procesbegeleiding voor de toekomstige proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars die in het kader van AMIF-oproep 507 worden goedgekeurd en op 1 januari 2021 van start gaan. Via de oproep worden 20 proeftuinen beoogd. Het promotorschap van de proeftuinen wordt opgenomen door lokale besturen.

Deadline: 
vrijdag, 11 september, 2020

Een belangrijke component van het inburgeringstraject is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Cursisten krijgen er informatie over o.m. leven en werken in Vlaanderen en België en er wordt geoefend op vaardigheden die nodig zijn om zelf actief deel te nemen aan de samenleving. 

Oproep
507
Deadline: 
vrijdag, 16 oktober, 2020

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

Oproep
516
Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020

Wat?

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers.

Oproep
511
Deadline: 
woensdag, 14 oktober, 2020

ESF Vlaanderen lanceert de oproep “SCOPE 2020”, hiermee wil ESF anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter laten aansluiten.

Oproep
512
Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020

Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen worden aangespoord om innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk van het Departement Werk en Sociale Economie willen hen daarin ondersteunen.

Oproep
510
Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.

Oproep
506
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

ESF Vlaanderen wil met dit lerend netwerk een visie en beleidsaanbevelingen uitwerken over hoe werkbaar werk duurzaam kan verankerd worden in de sector.

Oproep
505
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Met deze oproep financiert ESF Vlaanderen opleidingen om de werkbaarheid voor dienstenchequewerknemers te verbeteren.

Pagina's