Openstaande oproepen

Oproep
508
Deadline: 
vrijdag, 31 juli, 2020

Dit is een gesloten oproep naar VDAB om het gebruik van vouchers in de dienstverlening van werkzoekenden te ontwerpen, te ontwikkelen, te testen en te evalueren.

Oproep
506
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

ESF Vlaanderen wil met dit lerend netwerk een visie en beleidsaanbevelingen uitwerken over hoe werkbaar werk duurzaam kan verankerd worden in de sector.

Oproep
505
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Met deze oproep financiert ESF Vlaanderen opleidingen om de werkbaarheid voor dienstenchequewerknemers te verbeteren.

Oproep
504
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Met deze oproep wil ESF Vlaanderen enerzijds de bestaande werkbaarheidsscans voor de sector uittesten en actualiseren. Anderzijds zijn we op zoek naar de ontwikkeling van een nieuwe visie. Hieronder valt ook de kennisopbouw over een nieuw concept voor werkbaarheidsconsulenten, en het uittesten hiervan.

Oproep
503
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Deze oproep is enkel gericht naar Kind en Taal

Oproep
502
Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020

Met deze oproep wil ESF Vlaanderen de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken.

Oproep
489
Deadline: 
vrijdag, 18 september, 2020

Met deze oproep financiert ESF de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten van KMO's. Die trajecten moeten hen ondersteunen bij de integratie van datagedreven digitale technologieën, die leiden tot een digitaal transformatieproces.

Oproep
479
Deadline: 
maandag, 14 september, 2020

Deze oproep is een experiment waarbij drie trajecten van leiderschap worden aangeboden aan leidinggevenden (en hun team). Bovenop deze oproep wordt een impactstudie uitgevoerd.

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.

Oproep
490
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Wat?

Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.
Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.

Pagina's