Product

SCANWISE

SCANWISE

Uit wat bestaat het product?: 

SCANWISE bestaat uit 2 tools
- De organisatiescan ('generatieprofiel van mijn organisatie'): een test met een cijfermatig verwerking, generatiescan genaamd: door de verwerking in draaitabellen van ingevoerde data van de organisatie wordt  een beeld gegeven van de verdeling van de medewerkers per generatie over relevante eigenschappen voor de organisatie, zoals leeftijd, functie, tewerkstellingsgraad, niveau, … en
-  De zelfscan (“Mijn generatieprofiel”) : een beschrijvende test, mijn generatiebril genaamd, waarbij, op basis van het aanvinken van  een aantal beelden en stellingen, een suggestie aan de gebruiker wordt geboden met mogelijke kenmerken van zijn generatie, waaraan hij zichzelf kan spiegelen.

Waarom wordt het product gebruikt?: 

- De organisatiescan ('generatieprofiel van mijn organisatie') leidt tot een empirische analyse van de bestaande situatie op de werkplek en vormt de nulmeting  voor het inzetten van de andere instrumenten uit het project.
- De zelfscan (“Mijn generatieprofiel”) wil bij de gebruiker reflecties en vragen losmaken omtrent het generatiedenken.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

- De organisatiescan ('generatieprofiel van mijn organisatie') wordt zelfstandig gebruikt door intermediairen en/of leidinggevenden waarbij alle relevante data in het kader van generatiemanagement kunnen ingeladen worden. Het resulteert in een analytisch rapport  van de intergenerationele aspecten op de werkvloer.
- De zelfscan (“Mijn generatieprofiel”) wordt ingevuld door de finale doelgroep zelf.

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

Beide scans worden in principe als eerste stap genomen inleidend op de andere instrumenten ENERGISE en HR-WISE

Project: 
WISE
Gebruikers: 

- De organisatiescan ('generatieprofiel van mijn organisatie') : eerstelijnsverantwoordelijken, leidinggevenden en HR- managers en –medewerkers
- De zelfscan (“Mijn generatieprofiel”) : (toekomstige) medewerkers

Doelgroepen: 

(Toekomstige) medewerkers van alle generaties, ongeacht geslacht, origine of functieniveau