Product

Scanwise

SCANWISE

Uit wat bestaat het product?: 

Tweedelig meetinstrument waarbij een cijfermatig deel een beeld geeft van de verdeling van de medewerkers per generatie over relevante eigenschappen voor de organisatie, zoals leeftijd, functie, tewerkstellingsgraad, niveau, … en een inhoudelijk deel dat een beeld geeft van de heersende waarden en normen op de werkplek omtrent 6 werkaspecten: leiden, organiseren, samenwerken, communiceren, loopbaanontwikkeling en worklifebalance

Waarom wordt het product gebruikt?: 

Het leidt tot een empirische analyse van de bestaande situatie op de werkplek en vormt de nulmeting voor het inzetten van de andere instrumenten uit het project.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Zelfstandig gebruik door de  intermediairen en/of leidinggevenden waarbij alle relevante data in het kader van generatiemanagement kunnen ingeladen worden. Het resulteert in een analytisch rapport van de intergenerationele aspecten op de werkvloer. Een tweede deel wordt ingevuld door de finale doelgroep zelf.

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

De scan wordt hoofdzakelijk als eerste stap genomen inleidend op de andere instrumenten. 

Project: 
WISE
Gebruikers: 

Personeelsverantwoordelijken, HR-managers, HR-officers, leidinggevenden, medewerkers (enkel deel 2).

Doelgroepen: 

Alle medewerkers uit de verschillende generaties