Product

HR-WISE

HR-WISE

Uit wat bestaat het product?: 

HR-WISE wil een instrument zijn dat organisaties een aantal hulpmiddelen aanbiedt om het bestaande beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.
Concreet wordt HR-WISE geconcipieerd als een website waar tips, tricks, good practices, oefeningen en interventies voor het uitwerken van een ‘generatieproof’  organisatie- en HR-beleid ter beschikking gesteld worden. Er is hierbij veel aandacht voor ondersteunend filmmateriaal.
Er zal onder andere filmmateriaal ter beschikking gesteld worden waarin bepaalde situaties m.b.t. generaties in een werkcontext worden uitvergroot. Bedoeling is dat de filmpjes kunnen gebruikt worden als trigger om een aantal thema’s in de organisatie ter bespreking te stellen, bijvoorbeeld: vergadercultuur, impact van digitalisering op de communicatie en de manier van werken, samenwerking tussen generaties, veranderend arbeidsethos,... Daarnaast voorzien we ook filmmateriaal waarin ‘good practices’ van organisaties aan bod komen: er wordt hier getoond wat bepaalde organisaties al opgezet hebben m.b.t. generatiemanagement.
Aanvullend op het filmmateriaal wordt ondersteunend materiaal ter beschikking gesteld. Enkele mogelijkheden zijn scenario’s voor oefeningen waarmee men met behulp van de filmpjes aan de slag kan, checklists die aangeven op wat er dient gelet te worden bij het aanpakken van welbepaalde thema’s.
De inhoud van de website komt tot stand op basis van de resultaten van voorafgaand ‘actieonderzoek’ die in het werkveld opgezet werd.

Waarom wordt het product gebruikt?: 

HR-WISE wil een instrument zijn dat organisaties een aantal hulpmiddelen aanbiedt om het bestaande beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.
De manier waarop HR-WISE organisaties wil ondersteunen bij dit proces varieert van het optimaliseren en/of differentiëren van bepaalde HR-instrumenten in functie van de kenmerken en voorkeuren van bepaalde generatiegroepen tot en met het (gedeeltelijk) aanpassen van de bestaande organisatiecultuur. Er is hierbij uitdrukkelijk aandacht voor ondersteuningsmiddelen om veranderingsprocessen bottom-up, vertrekkend bij de medewerkers, vorm te geven.
HR-WISE tracht een antwoord te bieden op de drie operationele doelstellingen, namelijk, het inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen generaties verhogen; de samenwerking tussen de verschillende generaties verbeteren via vernieuwende beleidsmatige en leidinggevende interventies in de organisatie en het bevorderen en verbeteren van de communicatie tussen de verschillende generaties.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Organisatieverantwoordelijken, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken en –medewerkers kunnen een selectie maken uit de op website geboden tips, tricks, good practices, oefeningen en interventies voor het uitwerken van een ‘generatieproof’  organisatie- en HR-beleid op maat van hun organisatie.
Dit product kan op zelfstandige basis gebruikt worden door de organisatieverantwoordelijken, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken en –medewerkers.

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

HR-WISE wordt gebruikt bij een verandertraject om het bestaande beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.

Project: 
WISE
Gebruikers: 

Organisatieverantwoordelijken, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken en –medewerkers

Doelgroepen: 

Alle (toekomstige) medewerkers uit de verschillende generaties uit verschillende organisaties in Vlaanderen