Product

ENERGISE

ENERGISE

Uit wat bestaat het product?: 

Het instrument bestaat uit scenario’s voor workshops en ondersteunend (didactisch) materiaal zoals: PowerPoint presentaties, kaartjes, formulieren, (downloadbare documenten PDF) e.d.m. ter ondersteuning van de workshops. De scenario’s bevatten verwijzingen naar bondige informatie en achtergronden die de workshopbegeleider nodig heeft om de workshop uit te voeren.
Workshop 1: ‘Welke generaties in huis?’       
Workshop die de generatieverdeling van Becker (1992) belicht. Deze  is bedoeld als opwarmer en inleiding tot andere workshops. Ze geeft een korte analyse over de aanwezige generaties in organisaties.
 
Workshop 2: ‘Generaties en hun formatieve jaren’
Interactieve workshop die de deelnemers essentiële inzichten geeft met betrekking tot het ontstaan van generatieverschillen op basis van  maatschappelijke en culturele aspecten vanuit de jeugdjaren.
 
Workshop 3: ‘Generaties aan het werk’
Workshop die de specifieke kijk van generaties op werken verdiept. Bovendien brengt ze de generatiebril van de andere generaties in kaart. Zowel uitspraken over de werkcontext, loopbaanontwikkeling als work-life-balance komen aan bod. Stereotypen en misvattingen worden benoemd en bediscussieerd op basis van eigen ervaringen.
 
Workshop 4: ‘Waarden en normen’
Workshop die inzicht verschaft in gemeenschappelijke waarden overheen de generaties.  Er wordt ingezoomd op de interactiestijlen van generaties in het hanteren van de waarden. Deze  workshop kan eventueel ook gehanteerd worden om bepaalde spanningen in teams te ontmijnen door inzicht te verhogen in de  gemeenschappelijkheid van doelstellingen.
 
Workshop 5: ‘Energie en samenwerking in teams’
Workshop waarbij  volgende vraag centraal staat: “hoe kunnen generaties samenwerken vanuit hun sterktes?”. Er wordt gebruik gemaakt van  4 meetpunten voor het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking in het team: de focus, de verbondenheid, de route en de ‘drive’.
 
Workshop 6: ‘Generatiekwadranten ‘
Een kernkwaliteit van een generatie is een bijzonder vermogen waarover iemand zegt: “dat kan toch iedereen”. In deze workshop worden op basis van de inzichten van Daniël Ofman cultuurkwadranten en dubbelkwadranten van generaties opgesteld. Generaties leren op die wijze elkaars kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen kennen.
 

Waarom wordt het product gebruikt?: 

Het product kan (alleen of als onderdeel van een ruimer traject) worden gebruikt binnen organisaties of vormingsinstituten:
-  op de werkvloer
-   tijdens een stage
-  als teambuilding
-  in een klassikale opleidingssituatie

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Op de website http://www.generatiebril.be  vinden geïnteresseerden zowel achtergrondinformatie, sjablonen, afdrukbaar ondersteunend materiaal, PowerPoint presentaties en scenario’s voor het (bege)leiden van de workshops.  De meeste workshops vereisen enkel informatie die op de site te vinden is. Indien dit niet het geval is, wordt dit aangeduid.  In alle sjablonen zijn hyperlinks naar ondersteunend materiaal en informatie opgenomen

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

ENERGISE bestaat uit modulaire workshops (vormingspakketten).
De workshops kunnen gecombineerd worden tot een vormingsdag, teambuilding of tot een specifiek pakket op basis van vragen en noden van teams en organisaties. De aparte workshops kunnen eveneens geïntegreerd worden in bestaande vormingstrajecten voor leidinggevenden of medewerkers.

Project: 
WISE
Gebruikers: 

ENERGISE bestaat uit workshops:

in eerste instantie bedoeld om met teams of organisaties uit te voeren onder begeleiding van ofwel leidinggevenden, teamcoaches of HR-medewerkers,
in tweede instantie kunnen heel wat workshops in open aanbod door opleidingsinstituten of vormingswerkers worden aangeboden .

Doelgroepen: 

(Toekomstige) medewerkers van alle generaties, ongeacht geslacht, origine of functieniveau.
Sommige workshops zijn meer gericht op bestaande teams of organisaties, bijvoorbeeld ‘samenwerking en energie binnen teams’, maar kunnen ook (toekomstige) medewerkers inzichten bieden in de eigenschappen van het samenwerken tussen generaties.