Product

BE!WISE

BE!WISE

Uit wat bestaat het product?: 

 Een naslagwerk met achtergrondinformatie over generaties en een ervaringsboek waarbij getuigenissen en best practices ruimte krijgen.

Waarom wordt het product gebruikt?: 

inzichten, maatschappelijk kader en gehanteerde principes uit WISE te beschrijven
praktijkkennis en ervaringen binnen het project te delen

Hoe wordt het product gebruikt?: 

als naslagwerk
als duiding bij de andere instrumenten SCANWISE, ENERGISE en HRWISE
als ervaringsboek met best practices

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

BE!WISE wordt on-line en in boekvorm aangeboden. Het is toegankelijk als eerste kennismaking met WISE en vooral bedoeld voor iedereen die praktijkkennis wil opdoen. Bij de andere instrumenten wordt naar BE!WISE verwezen als duiding en achtergrondinformatie.

Project: 
WISE
Gebruikers: 

Iedereen die meer wil weten over generaties: leidinggevenden, coaches, vormingswerkers en HR-professionals, maar evenzeer geïnteresseerde medewerkers zelf die nog weinig in contact met het onderwerp zijn gekomen.

Doelgroepen: 

Alle (toekomstige) medewerkers uit de verschillende generaties