Product

BE!WISE

BE!WISE

Uit wat bestaat het product?: 

een geïntegreerd geheel van workshops die via de instrumenten SCAN-WISE, ENERGISE en HR-WISE, hun veruitwendiging krijgen
vlot leesbare webpagina’s die informatie verschaffen over generaties, generatietheorieën, generatie-indelingen en leeftijdsfasen
informatie over wat in dit project verstaan wordt onder ‘generatiebril’, formatieve jaren, leren tussen generaties, generaties en gender, leeftijdsbewust personeelsbeleid en individuele verschillen 
een bondige uitleg over het project WISE

Waarom wordt het product gebruikt?: 

BE!WISE  faciliteert via de website http://www.generatiebril.be de  instrumenten SCANWISE, ENERGISE en HR-WISE,  geeft hieraan voeding en verbindt deze tot één geïntegreerd geheel.
Het product dient als handleiding en kennis- en informatiebank voor intermediairen die aan de slag willen met de workshops van SCANWISE, ENERGISE en HR-WISE. Alle noodzakelijke achtergrondinformatie hiertoe is gebundeld in korte informatieve teksten en een verklarende woordenlijst. Intermediairen kunnen naar eigen voorkeur en inzicht gebruikmaken van de aangeboden workshops of kiezen voor een uitgewerkt, geïntegreerd traject.
 
Verder dienen deze teksten ter verduidelijking van  onze standpunten ten opzichte van generaties. We zien http://www.generatiebril.be   als een belangrijke aanvulling op de benadering van ‘generaties’  in de populaire pers, op studiedagen en vormingen. Veelal zijn ‘generaties’ hier eerder een synoniem voor levensfasen waarbij maatschappelijke evoluties grotendeels onderbelicht blijven.
BE!WISE is werkzaam binnen de drie operationele doelstellingen, waarbij het inspeelt op het inzicht in, en de samenwerking en communicatie tussen de verschillende generaties.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

als handleiding
als naslagwerk en duiding
als woordenlijst

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

BE!-WISE is toegankelijk als kennisbank voor een eerste kennismaking met het thema en bedoeld voor iedereen die kennis wil opdoen.
BE!WISE integreert de producten SCANWISE, ENERGISE en HR-WISE. Deze instrumenten verwijzen naar BE!WISE voor duiding en achtergrondinformatie

Project: 
WISE
Gebruikers: 

leidinggevenden, coaches, vormingswerkers en HR-professionals
geïnteresseerde (toekomstige) medewerkers die meer willen weten over generaties (op de werkvloer)

Doelgroepen: 

(Toekomstige) medewerkers van alle generaties, ongeacht geslacht, origine of functieniveau