Projecten

Organisatie: 
Hogeschool Gent
A:
Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent
W:
Projectverantwoordelijke: 
Rymenants Koen
T:
092432250
Partners: 
VDAB
SEBECO
Stadsdiensten AC Portus
AGORIA OOST EN WEST VLAANDEREN
JOBCENTRUM WEST-VLAANDEREN

WISE

In de toekomst moeten we met zijn allen langer aan de slag. Dat betekent dat steeds meer 'generaties' elkaar zullen ontmoeten op de werkvloer. Deze generaties zullen ook meer en langer met elkaar moeten optrekken en samenwerken. En dat verloopt niet altijd even vlot. Jongere generaties eisen tegenwoordig zonder schroom hun plaats op, introduceren hun eigen werkaanpak en treden niet zelden - maar vaak onbewust - de (informele) regels m.b.t. werkethiek en omgangsvormen. Van hun kant ervaren oudere werknemers vaak niet het respect dat ze verwachten van jongeren. Dit leidt tot (onuitgesproken) frustratie en een eerder misprijzende instelling tegenover al dat jonge geweld... Er is al heel wat onderzoek gedaan naar generatieverschillen. Veel aandacht gaat hierbij naar het beschrijven van de eigenschappen van de verschillende generaties. Verrassend genoeg is er niet zoveel praktijkmateriaal te vinden voor het effectief omgaan met intergenerationele verschillen op de werkvloer.Dit ESF-projectvoorstel speelt in op dit hiaat. Via de ontwikkeling van inzicht in gelijkenissen en verschillen in generaties willen we een dienstverlening voor organisaties ontwikkelen die het begrip en de samenwerking tussen verschillende generaties bevordert en zo leidt tot een meer duurzame tewerkstelling: •Het vermijden van ongewenste uitstroom van jongeren;· •het langer aan de slag houden van ouderen; •het komen tot een optimale mix van productiviteit en arbeidsvreugde over alle generaties; Concreet willen we hiertoe volgende instrumenten ontwikkelen:1. een generatiescan voor organisaties (SCANWISE)Via een meetinstrument kan een organisatie nagaan hoe en in welke mate verschillende generaties vertegenwoordigd zijn. Dit analyse-instrument laat de organisatie toe om aangepaste actieplannen te ontwikkelen.2. een training 'generationele waarden en normen op de voorgrond' voor lijnmanagers (ENERGWISE)Het werkgedrag van medewerkers wordt bepaald door overtuigingen en waarden die deels generatiegebonden gesocialiseerd werden. Onderzoek wijst uit dat deze invloed grotendeels onbewust is. Lijnmanagers worden zich via deze training bewust van welke waarden en overtuigingen spelen bij de verschillende generaties in hun team(s). Op basis hiervan leren ze de energieopslorpende en energieaanleverende factoren in hun team(s) te detecteren, bespreekbaar te maken en te sturen. 3. een gids 'generationeel coachen' voor lijnmanagers en HR-professionals (COACHWISE)Het doel van deze gids is lijnmanagers en HR-professionals 'generatiesensitief' te maken. De betrokkenen krijgen hier inzicht hoe hun ze (HR-)activiteiten generatiespecifiek kunnen afstemmen met het oog op succesvol werkgedrag en samenwerking. 4. een draaiboek 'generationele communicatie' voor lijnmanagers (ACTWISE)Door middel van een draaiboek met oefeningen en workshops kunnen lijnmanagers aan de slag in het trainen van hun team(s) in open communicatie met respect voor de eigenheid van elke generatie.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 752.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€143 439.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€9 634.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€302 825.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€125 662.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€120 534.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€8 256.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€254 453.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
3593
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde VII
Thema's: 
Aangepaste arbeidsorganisatie
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
03/08/2020
Looptijd van het project: 
01/07/2012 tot 31/12/2015
Website: