Projecten

Organisatie: 
WERKPERSPECTIEF
A:
Ijzerdijk(DA) 45 8600 Diksmuide
W:
Projectverantwoordelijke: 
Lapiere Dominique
T:
0497421788

Werkperspectief vzw

Het project wil via een doorgedreven trajectbegeleiding en een aangepaste ondersteuning doelgroepwerknemers van sociale werkplaatsen laten doorstromen naar een reguliere baan. Deze begeleiding bestaat uit twee fases. De eerste fase omvat het voortraject, de assessment, de jobmatching en de jobfinding. De tweede fase bestaat uit de training on the job en de begeleiding op de werkvloer. Het project beoogt om in totaal 10 doelgroepwerknemers te bereiken waarvan minimaal 25 % zal doorstromen. Voor die werknemers van wie de tewerkstelling in het reguliere circuit niet lukt, is een terugkeergarantie naar de sociale werkplaats voorzien. Het project richt zich tot de werknemers van de sociale werkplaatsen Sowepo vzw, Kringloopcentrum Kust vzw, De Groene Kans vzw en Duinenwacht vzw.   

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€24 591.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€30 056.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€552.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€55 200.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€8 640.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€10 560.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€27 313.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€46 513.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
662
Oproep: 
In-/uitstroom sociale economie
Thema's: 
Doorstroom sociale economie
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
02
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/02/2020
Looptijd van het project: 
01/06/2008 tot 30/06/2010
Website: