Projecten

Organisatie: 
Trendhuis, BekxX content strategies; Bexpertise Trend Research, Trendbookx Future Editions, Maison de Tendances, Trendhouse
A:
Jef Denynplein 14 2800 Mechelen
Projectverantwoordelijke: 
Bekx Nathalie
T:
015/28 54 00
Partners: 
VDAB
GTB - gespecialiseerd team bemiddeling
Winston Wolfe - Innovative HR Solutions
ECOSO
LOCHTING - DEDRIE

Welcome2Work

Doel: Werkgevers motiveren om mensen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking te betrekken en te integreren op de werkvloer en hun doorstroom van de sociale naar de reguliere economie te bevorderen, met oog voor hun individuele competenties en talenten.Testsector: Maatwerkbedrijven (sociale economie) en geïnteresseerde bedrijven uit de reguliere economieWinst op de arbeidsmarkt: Terugdringen van werkloosheid onder personen met mentale problemen en/of psychische beperking en hun doorstroom naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) bevorderen. Hiermee streven we naar tastbare sociale inclusie.Transnationaal: De maatschappelijke uitdaging beschrijft een Europese problematiek: de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking ligt binnen Europa gemiddeld 23% lager in vergelijking van mensen zonder beperking. De ontwikkelde oplossing heeft bijgevolg baat bij transnationale inspiratie, mutual learning, evaluatie en tools, etc. Een Europese meerwaarde wordt gecreëerd, onder andere door inbreng van de transnationale partners en zal ook Europees gedissemineerd worden.Finale doelgroep: De finale doelgroep bevat zowel werkende personen als niet-werkende personen met een arbeidsbeperking buiten het Normaal Economisch Circuit:1. Personen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en omwille van niet-arbeidsmarkt gerelateerde (tijdelijke) beperkingen niet in het reguliere economisch circuit terecht kunnen. Meer bepaald: mensen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking2. Personen die bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende waarbij een niet-arbeidsmarkt gerelateerde beperking hun inschakeling op de arbeidsmarkt (tijdelijk) verhindert. Meer bepaald:mensen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking.Deliverables:1. Een praktische manual met stappenplan, cases en FAQ voor bedrijven (werkgevers, HR-managers,…)2. Scenario's voor coachingtrajecten 3. Impactmeeting pilootproject4. Inspiratie rondobcarving, jobcrafting en coaching5. E-learning tool, mogelijk in de vorm van een game6. Aftercare voor duurzame tewerkstelling7. Disseminatiestrategie en materiaal, waaronder de opstart van een netwerk rond inclusieve tewerkstelling

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€164 680.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€109 786.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€274 467.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€155 738.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€103 825.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€7 860.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€267 423.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
58.24%
Project ID: 
8079
Oproep: 
Transnationaliteit IV
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/10/2018 tot 31/12/2021
Oproepnummer: 

430