Projecten

Organisatie: 
Jessa Ziekenhuis
A:
Salvatorstraat 20 3500 Hasselt
Projectverantwoordelijke: 
Coppens Johan
T:
011 33 52 14
Partners: 
ATB Vlaams Brabant/Brussel
ACT-DESIRON

'Weer-werk'

Het opzet van dit innovatieproject beoogt het ontwikkelen, testen en valideren van een methodiek, vastgelegd in een 'Handboek voor arbeidsre-integratie' voor snelle, vroegtijdige en geïntegreerde professionele revalidatie van patiënten met (blijvende) beperkingen of participatieproblemen na een ziekte, aandoening of (arbeids)ongeval. De doelstelling is om deze patiënten reeds in het acute ziekenhuis aan te melden voor dit programma in het revalidatiecentrum waar onmiddellijk vanaf de eerste opnamedag een gericht en doeltreffend revalidatieprogramma aangeboden wordt gefocust op hertewerkstelling (naast de focus op Activiteiten Dagelijks Leven, woonsituatie, hobby, gezinssysteem). Door deze vroegtijdige en doelgerichte interventie kan snel een prognose gesteld worden en specifieke revalidatiedoelstellingen geformuleerd worden in functie van terugkeer naar arbeid. Hierdoor wordt de focus op arbeid bewaard waardoor de kans op hertewerkstelling vergroot. Het betreft een gefaseerd en parallel multidisciplinair aanbod onder toezicht van revalidatieartsen, van enerzijds gerichte revalidatietherapie in functie van re-integratie in arbeid en anderzijds een doeltreffende administratieve en praktische begeleiding naar werk. De methodiek stelt een revalidatieteam in staat om gestructureerd en systematisch, resterende arbeidscapaciteiten te evalueren en te trainen in functie van hertewerkstelling en integreert vanaf het begin de opdracht van actoren zoals werkgevers en hun preventieadviseur arbeidsgeneeskunde, gespecialiseerde diensten GTB, GOB en de disability case manager in dit multidisciplinair revalidatietraject. Sensibilisering van revalidanten en behandelend team, de inbedding van een arbeidsgericht revalidatieprogramma op maat van de revalidant en de snelle inzet van deze intermediairen vormen de drie speerpunten in dit opzet.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€160 572.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€160 572.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€3 243.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€324 389.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€74 826.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€74 826.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€1 530.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€151 182.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
2776
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde II
Thema's: 
Aangepaste trajecten kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/01/2022
Looptijd van het project: 
01/04/2011 tot 31/03/2014
Oproepnummer: 

143