Projecten

Organisatie: 
WOODWIZE
A:
Hof ter Vleestdreef 3 1070 Anderlecht
Projectverantwoordelijke: 
Doom Jeroen
T:
0496160671
Partners: 
INSTITUUT VOOR VORMING EN ONDERZOEK IN DE CONFECTIE vzw
COBOT VZW
WOODWIZE
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling

WATCH for talent

Met dit project willen OCH, Cobot en Ivoc het inclusief ondernemen in hun sectoren op de kaart zetten. We ontwikkelen een quickscan om bedrijven aan de hand van feiten en cijfers te laten stilstaan bij de vertegenwoordiging van kansengroepen in het personeelsbestand. We sensibiliseren bedrijven uit de sector voor de impact van stereotiep denken op tewerkstellingskansen voor kansengroepen en ontwikkelen een werkkansenkaart en inspiratiemap voor inclusieve instroom van kansengroepen. Daarnaast ontwikkelen we een werknetwerkkaart om kansengroepen te helpen de weg naar onze sectoren te vinden. We helpen niet werkende werkzoekenden om de drempels naar onze sectoren te overwinnen door ontmoetingsmomenten te organiseren.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€0.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€311 794.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€259.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€312 054.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€265 852.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€199.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€266 052.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
0.00%
Project ID: 
6514
Oproep: 
Focus op talent
Thema's: 
Werkbaar werk
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
27/09/2021
Looptijd van het project: 
01/01/2017 tot 31/12/2019
Oproepnummer: 

371