Product

Time4YourTalent

Productfiche

Uit wat bestaat het product?: 

Time4YourTalent is een traject of proces bestaande uit twee delen: Test&Tackle en Try&taste.
Test&Tackle
Informatiefiche voor gebruik.
Talentenscan & gestandaardiseerd talentengesprek.
De talentenscan bestaat uit 8 talentprofielen: vernieuwer, bemiddelaar, producent, bestuurder, coördinator, controleur, stimulator, mentor.
Het talentengesprek bestaat uit meerdere vragen om verborgen talenten bij de deelnemers uit te diepen. Hierbij worden systematisch verschillende leeftijdsperiodes doorlopen (per 10 jaar).
Praktische vragenlijst.
Try&Taste
Informatiefiche voor gebruik.
Talentstage – praktische toepassing.
De deelnemer wordt uit zijn comfortzone gehaald om de gedefinieerde talenten te ontwikkelen. Tijdens de zoektocht naar deze talentstage op maat wordt rekening gehouden met het talentprofiel zoals gedefinieerd tijdens de Test&Tackle -fase. Tijdens het ESF-project Time4YourTalent vonden al enkele stages plaats. Deze duurde 1 week, maar de lengte van de talentstage kan variëren. 
Talentenmeting voor en na stage aan de hand van referentiekaders opgesteld voor de 8 talenten uit de Test&Tackle fase. Deze talentmeting gebeurt aan de hand van LEVEL5, gebaseerd op de theorie van de verlichte pedagoog Pestallozi. Tijdens deze meting worden drie ontwikkelingsdimensies opgenomen:
-          Cognitief
-          Vaardigheden/skills
-          Emotioneel.
Resultaat: talentenrapport
In dit rapport wordt het ontwikkelingsproces van de deelnemer gerapporteerd.
-          Resultaten van talentenscan en talentengesprek resulteren in een talentenprofiel. Hier wordt beargumenteerd welke talentenprofielen het meest en minst passen bij de deelnemer.
-          Evaluatie en beschrijving van de stageplaats en takenpakket. Hierin wordt ook onderbouwd waarom deze stageplaats voor deze persoon wordt gekozen.
-          Talentmeting aan de hand van de cognitieve, emotionele en vaardigheidsdimensies voor één specifiek talentenprofiel.
-          Persoonlijke ervaring en feedback van de deelnemer.
Promotiemateriaal
Website voor informatie en met aanmeldingsmogelijkheden. De tools op deze website zijn voor iedereen toegankelijk - mits het aanvragen van een gratis login.
Folder

Waarom wordt het product gebruikt?: 

Aan de hand van dit product worden verborgen of ondergesneeuwde talenten:
§  Gedefinieerd
§  Ontwikkeld 
§  Gevalideerd.
Dit product kan gebruikt worden door de leidinggevenden en/of HR-managers van een kmo of een gorter bedrijf om een talentmanagement beleid in te voeren of optimaliseren. Het product is zeer laagdrempelig en kan onafhankelijk gebruikt worden. Dit product richt zich op álle werknemers, en niet enkel de ‘high potentials’ binnen een bedrijf (bv. 50 ’ers, kortgeschoolden, enz.).
Dit product brengt een positief en constructief gesprek op gang tussen leidinggevende en werknemer. Het benadrukt de sterktes en kwaliteiten van een werknemer.
Op basis hiervan kan een optimaal loopbaan parcours uitgetekend worden. Er kunnen ook andere of nieuwe accenten toegevoegd worden aan het huidige takenpakket op basis van de resultaten van Time4YourTalent.
Deze tool is een stimulans om te komen tot job carving en job crafting.
Dit product kan gebruikt worden voor een heroriëntering binnen het eigen bedrijf en zorgt zo voor betrokken en gemotiveerde medewerkers.
Time4YourTalent beoogt een verhoogde zelfredzaamheid, inzicht in de eigen talenten, zelfvertrouwen en motivatie bij de deelnemers.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Het product kan onafhankelijk gebruikt worden door leidinggevenden, HR-managers en loopbaanbegeleiders in zowel grotere bedrijven als kleinere KMO’s.
Het product Time4YourTalent bestaat uit twee delen:
§  Test&Tackle
-          Talentenscan
-          Talentengesprek
-          Praktische vragenlijst
-          Kan onafhankelijk van Try&Taste gebruikt worden in een kort traject om een positief en constructief gesprek tussen werknemer en werkgever te stimuleren.
-          Biedt inzicht in werkelijke talenten van een werknemer.
§  Try&Taste
-          Talentstage
-          Talentenmeting aan de start en einde van de talentstage.
Na afloop van Test&tackle en Try&Taste krijgen de deelnemers een talentenrapport. Hierin kunnen ze hun talentenprofiel (Test&tackle) terugvinden samen met de resultaten van de talentmeting (Try&Taste). Dit rapport geeft een werknemer de tools in handen om met vertrouwen een positief gesprek aan te gaan met zijn werkgever.

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

Tijdens Time4YourTalent wordt de tool gebruikt voor de doelgroep van vrijwillige deelnemende werknemers van 50 jaar en ouder. Deze doelgroep kan echter uitgebreid worden met minimale aanpassingen aan het product.
Dit product kan gebruikt worden wanneer:
o   Er nood is aan een positief gesprek tussen werkgever en werknemer. 
o   Er nood is aan efficiënt en toegankelijk talentmanagement binnen een bedrijf.
o   Er sprake is van jobverveling of burn-out.
o   Er sprake is van fysieke oververmoeidheid bij oudere werknemers.
o   Er sprake is van een mismatch tussen talenten en functieprofiel.
o   Er geen duidelijke zelfkennis is omtrent de eigen talenten.

Project: 
Time4YourTalent
Gebruikers: 

Alle leidinggevenden
Dit product kan gebruikt worden door alle leidinggevenden (zoals afdelingshoofden, teamleiders, ploegbazen, CEO’s en HR-managers) van een kmo of groter bedrijf. Het product is zeer eenvoudig in gebruik en kan onafhankelijk gebruikt worden. Het product kan ingezet worden voor talentmanagement van álle werknemers.
Dit product brengt een positief en constructief gesprek op gang tussen leidinggevende en werknemer. Het benadrukt de sterktes en kwaliteiten van een werknemer.
Dit product kan gebruikt worden als positief begeleidingspakket om de loopbaan te ontwikkelen of (her)oriënteren.
Intermediairs
Intermediairs kunnen dit product gebruiken om de talenten van de werkzoekenden te evalueren. Op deze manier wordt een heroriëntering op de arbeidsmarkt vereenvoudigd.

Doelgroepen: 

Tijdens Time4YourTalent staan werknemers van meer dan 50 jaar centraal. Zij vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats richt het product zich op werkende vijftigplussers die het zich moeilijk kunnen inbeelden hun werk vol te houden tot 67.
Mits minimale aanpassingen, kunnen deze tools ook gebruikt worden voor andere doelgroepen: allochtonen, kortgeschoolden, pas afgestudeerden, enz.  
Deze tool kan gebruikt worden voor iedereen die richting wil geven aan zijn loopbaan en door iedereen is die betrokken is met talentmanagement binnen een bedrijf.