Projecten

Organisatie: 
VLAAMS A.B.V.V. SYNDIKALE DIENSTEN
A:
Watteeustraat 10 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Copers Caroline
T:
02/506 82 06
Partners: 
Syndicale Diensten ABVV Oost-Vlaanderen
VLAAMS A.B.V.V. SYNDIKALE DIENSTEN
dienstbetoon VZW

Techniek ambassadeurs

Het ABVV en RTC Oost-Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen voor het project Techniek Ambassadeurs. We willen met dit project inspelen op 2 alarmerende maatschappelijke tendensen:- De dalende instroom van leerlingen in het technisch onderwijs- De toenemende vraag naar technisch geschoold personeel op de arbeidsmarktDeze mismatch is de aanleiding voor het project ‘Techniek Ambassadeurs’. Het is de bedoeling over de grenzen heen op zoek te gaan naar een aantal effectieve instrumenten toepasbaar op de concrete werkvloeren om zo de interesse en de verwondering voor een technische job te verhogen bij jongeren tussen 10 en 14 jaar. We richten ons op technici uit bedrijven van specifieke sectoren om leerlingen en hun leerkrachten een realistisch en uitdagend beeld te geven van hun technische job. Hiermee willen we de jongeren overtuigen van het feit dat kiezen voor een technische job niet alleen een leuke maar ook een slimme keuze is.Samenwerking RTC Oost-Vlaanderen en het Vlaams ABVV

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 623.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€99 748.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€249 371.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€139 859.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€93 239.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€233 098.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4462
Oproep: 
Transnationaliteit type 2
Thema's: 
Transities school - werk
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
05
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
05/08/2022
Looptijd van het project: 
02/09/2013 tot 01/09/2015
Oproepnummer: 

263