Projecten

Organisatie: 
Hogeschool West-Vlaanderen
A:
Marksesteenweg(Kor) 58 8500 Kortrijk
Projectverantwoordelijke: 
Hofman Geert
T:
32 56 241242
Partners: 
BEDRIJVENCENTRUM
MENTOR VZW - CENTRUM VOOR OPLEIDING, BEGELEIDING EN ORIENTERING VAN KANSENGROEPEN
Hogeschool West-Vlaanderen
VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

OWAES - Online WerkActivatie Ecosysteem

De bedoeling van dit project bestaat erin een e-inclusie project uit te bouwen dat de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen kan helpen verhogen door het activeren van latente productiecapaciteit in omstandigheden die ook de werkbaarheidsgraad van de betrokkenen kan verhogen, m.a.w. het uitbouwen van een werkactiveringsecosysteem gebaseerd op enablende technologie die de betrokken partijen terug zelfwaardering en intrinsieke motivatie bezorgt (empowerment).Alhoewel de gebruikte technologische instrumenten bruikbaar zijn voor een heel diverse set van doelgroepen zal in dit project vooral aandacht worden besteed aan de doelgroep50+-ers bij wijze van testcase. Dit is voor het ontwikkelde instrument zeker niet de meest voor de hand liggende doelgroep, maar wel een van de belangrijkste subgroepen om dewerkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken.De doelstellingen van het project zullen worden gerealiseerd door het aantrekken, stimuleren en begeleiden van 50+-ers in een digitale omgeving met de bedoeling hun zelfvertrouwen terug op te bouwen, hen heroriënteringsmogelijkheden aan te bieden en hen tot productieve arbeid te stimuleren vanuit een ernstige spelcontext, daarbij ook mogelijk makend dat potentiële productiekracht verbruikers (werkgevers) kunnen initiatieven nemen die deze doelgroepen verder helpen integreren. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot productiecapaciteitsverhoging en werkzaamheidsgraadverlaging in eerste instantie in de regio van waar het pilootproject doorgaat (Zuid-West-Vlaanderen), later veralgemeend naar Vlaanderen en Europa.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€150 293.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€150 293.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€3 036.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€303 624.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€122 163.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€122 163.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€2 467.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€246 794.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Producten: 
Project ID: 
3707
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde VIII
Thema's: 
Aangepaste arbeidsorganisatie
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
01/10/2020
Looptijd van het project: 
01/10/2012 tot 30/09/2015