Projecten

Organisatie: 
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +
A:
Victor Rauterstraat 143 1070 Anderlecht
W:
Projectverantwoordelijke: 
De Troyer Jan
T:
0489677676

Motivation United

Motivation United richt zich specifiek op werkzoekenden met een migratieachtergrond (met inbegrip van alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie, …) in de regio Leuven, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om laaggeschoolde maar ook hooggeschoolde kansarme personen met een migratieachtergrond. Het project onderscheidt zich van andere door de persoonlijke aanpak. De regie van de zoektocht naar werk blijft in handen van de werkzoekende liggen. We vertrekken heel sterk vanuit hun krachten, talenten en interesses en proberen ook op het tempo van de werkzoekende te werken.We werken outreachend, maar vele cliënten worden ook doorverwezen via, o.a. de verenigingen die aangesloten zijn bij AIF+, VDAB, OCMW, en vele andere partners …De VDAB in Vlaams-Brabant (Leuven) is ook vragende partij voor dergelijke aanvullende outreaching- en activeringsprojecten, omdat het bestaande begeleidingsaanbod niet volledig dekkend is.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€274 890.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€274 890.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€137 445.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€687 225.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€114 238.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€114 238.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€57 119.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€285 595.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8869
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/12/2023
Website: 
Oproepnummer: 

457