Projecten

Organisatie: 
Arktos vzw
A:
Valkerijgang 26 3000 Leuven
Projectverantwoordelijke: 
Goovaerts Ellen
T:
016295774
Partners: 
WONEN EN WERKEN OPLEIDING
HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
Arktos vzw
Katholieke Universiteit te Leuven

Missing Link

Een niet te miskennen aantal jongeren vindt geen antwoord op de waaier van vragen waarmee ze op hun weg naar werk geconfronteerd worden. De jongeren bevinden zich in een multiproblem-situatie waar werkgerelateerde problemen verbonden zijn met persoonlijke en welzijnsgerelateerde problemen. Daarbij komt de vaststelling dat de bestaande dienstverlening vaak onaangepast is.Missing Link ontwikkelt een methodiek 'levenstrajectbegeleiding, gericht op de employability van moeilijk bereikbare jongeren' en een aanvullend meetinstrument. Drie elementen staan centraal in de methodiek: een gecoördineerde en integrale aanpak; de levenstrajectbegeleiding in een breed netwerk; en de trajectbegeleider als trajectgezel. De coördinatie wordt ondersteund door een meetsysteem van de zachte en harde employability-effecten. Dit leidt tot drie instrumenten. Een publicatie die de omschrijving van de methodiek met wetenschappelijke onderbouwing, methodes, werkvormen en begeleidingsprocessen bevat. Een bijhorende DVD met kant en klaar vormingsmateriaal en getuigenissen van jongeren. En tot slot, het meetinstrument met bijhorende bevragings- en observatieschalen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€150 369.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€150 369.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€10 732.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€311 472.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€139 623.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€139 623.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€31 447.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€310 694.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
2939
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde III
Thema's: 
Aangepaste trajecten kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/01/2022
Looptijd van het project: 
01/04/2011 tot 30/09/2013
Oproepnummer: 

144