Projecten

Organisatie: 
Epon
A:
Koning Albert II-laan 15 1210 Sint-Joost-ten-Node
Projectverantwoordelijke: 
_Niet Beschikbaar

LOCOMOTIV

Een innovatieve arbeidsmarkt is niet mogelijk zonder gemotiveerde mensen. In het opzet van dit project is eerst het uitvoeren van een deskresearch waarbij het thema 'Motivatie' : "Een pro actieve procesmatige reflectieve begeleiding en ondersteuning " voor de finale doelgroep nader onderzocht wordt op de grootste knelpunten en hiaten. Tevens dient de deskresearch na te gaan in welke mate er nog andere instrumenten , methodieken in andere lidstaten voorhanden zijn, die kunnen aangewend worden ter aanvulling of ter vervanging. Aan de hand van verder opzoekingswerk, peer revieuws en studiebezoeken worden in de tweede fase alle buitenlandse alternatieven grondig geanalyseerd en onderzocht op hun overdraagbaardheid en implementatie mogelijkheden naar de Vlaamse context. De focusgroep (fase 1) en, klankbordgroep (fase 2) die de belangrijkste Vlaamse stakeholders en experten bevat ondersteunen dit proces mee. Het begrip 'motivatie' is vaak onderwerp van discussie, want het zou een magische drijvende kracht zijn achter veel prestaties.Iedereen stelt zich wel eens de vraag waarom iemand, mensen hun energie en talenten ergens insteken of waarom ze dit niet doen. Welke drijfveren, overwegingen en emoties liggen daaraan ten grondslag. De transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt zou zeer vlot kunnen verlopen wat de behoefte aan gemotiveerde personen is zowel bij het onderwijs als op de arbeidsmarkt aanwezig. De ideale match? Toch merken we bij werkgevers, en de jongeren zelf dat een gebrek aan motivatie de grootste hinderpaal is bij het vinden en behouden van een job op de arbeidsmarkt. 'Motivatie' is het waard om er nogmaals een onderzoek en studiemateriaal over te analyseren omdat motivatie dé belangrijkste eigenschap is die we in dit leven op de arbeidsmarkt nodig hebben. We wensen tools te ontdekken die je met humor, psychologisch inzicht en heldere praktische adviezen duidelijk maken hoe je : § beter je eigen gemoedstoestand kunt leren begrijpen en onder controle krijgt§ toegang krijgt tot je eigen creativiteit en die leert ontwikkelen § om moet gaan met gemotiveerde mensen § collega's en deeltijds lerende kan motiveren Met dit project wensen we een 'innoverende synergie te ontwikkelen tussen de jongere, opleiding en arbeidsmarkt. Jongeren hebben nood aan een voorbeeldgedrag van de 'veerkrachtige begeleider op de werkvloer ', zodat ze zichzelf kunnen motiveren om hun talenten verder te ontwikkelen in functie van een veranderde arbeidsmarkt m.a.w. dat jongeren kunnen evolueren in hun job en deze job behouden. Leren jezelf en anderen te motiveren is een kunst !

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€69 480.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€46 320.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€115 800.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€61 806.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€41 204.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€103 010.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Producten: 
Project ID: 
2792
Oproep: 
Transnationaliteit type II- ronde 3
Thema's: 
Transities school - werk
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
05
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
05/08/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2011 tot 30/06/2012
Oproepnummer: 

186