Projecten

Organisatie: 
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling
A:
Overwale 5 5 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Callebaut Tina
T:
92208431

'Inplacement'

De spanning tussen de beschikbare arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en de geschikt geachte arbeidskrachten stijgt. Hoewel het aantal laaggeschoolden zal dalen de komende jaren, blijkt er een constante groep werkzoekenden die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar niet tot op de werkplek te geraken. Meerdere drempels naar die arbeidsmarkt toe verhinderen een vlotte arbeidsinschakeling.De aanpak van deze werkzoekenden verstikt vandaag in een gefragmenteerd beleid, waardoor een coherent afgestemd resultaat uitblijft (outcome en impact).Deze moeizaam te profileren doelgroep, gezien de diversiteit aan drempels, dreigt de kans naar arbeidsinschakeling te missen. De huidige instrumenten lijken niet gepast en slagen voorlopig niet in hun opzet naar werkplekleren, doorstroming en tewerkstelling.Wanneer deze groep niet geactiveerd geraakt op de arbeidsmarkt, dreigt er opnieuw een groep inactieven te groeien, waarop we als maatschappij geen antwoord vinden. Zolang arbeid een maatschappelijke meerwaarde heeft en er geen vervangfunctie wordt ingevuld, lijkt een maatschappelijke groep geleidelijk uitgesloten te geraken en op lange termijn een nieuwe groep inactieven te creëren.De centrale vraag is dan ook welke concepten kunnen ontwikkeld worden om dit te voorkomen? Hoe kunnen we inplacement garanderen voor deze doelgroep en voor de samenleving een inclusie van deze maatschappelijk kwetsbare mensen?

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 465.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€149 465.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€16 050.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€314 981.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€105 388.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€105 388.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€15 868.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€226 645.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
46.50%
Project ID: 
7225
Oproep: 
Innovatie door exploratie
Thema's: 
Toegang tot werkgelegenheid
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
05/08/2022
Looptijd van het project: 
01/11/2017 tot 30/06/2020
Oproepnummer: 

393