Projecten

Organisatie / Organisation: 
Stadsdiensten AC Portus
A:
Keizer Karelstraat 1 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Ina Comhaire
T:
09/269.18.99
Partners: 

Eminenta

Het project beoogt een verbetering van de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde allochtonen. Dit kan immers een hefboomeffect creëren. Hooggeschoolde allochtonen kunnen voor andere allochtonen een voorbeeld zijn. Verder zal hun succes bewijzen dat er in de Vlaamse arbeidsmarkt wel degelijk plaats is voor allochtonen. Zowel bij allochtonen als bij autochtonen zal het zorgen voor een betere beeldvorming. Eminenta richt zich op een doelgroep die specifieke problemen heeft, waar de bestaande dienstverlening niet voldoende op afgestemd is. Het project Eminenta streeft naar duurzame tewerkstelling in passende vacatures via de oprichting van een ondersteuningspunt voor hooggeschoolde allochtonen en werkgevers. Eminenta treedt op als schakel tussen werkgevers en hooggeschoolde allochtone werkzoekenden, in nauwe samenwerking met Gentse partners die werkzaam zijn op het terrein.Het Gentse ESF-project wil met Eminenta een bundeling maken van de dienstverlening voor hooggeschoolde allochtonen. Eminenta vormt het single point of contact voor hooggeschoolde allochtone werkzoekenden, werkgevers die vacatures hebben voor hooggeschoolde(n/allochtonen) en intermediairen die met vragen zitten mbt hun dienstverlening aan deze groep.Zo'n 'one stop shop' heeft het voordeel voor alle partijen dat er op één gecentraliseerde plaats een antwoord kan geboden worden op de noden van de doelgroep. Dit centraal punt heeft het overzicht van het aanbod en de dienstverlening die voor de klant het meest geschikt is:-De one stop shop wil maatwerk realiseren voor hooggeschoolde allochtonen. -Voor werkgevers betekent dit het aanspreekpunt voor (aan)werving en aanstelling van hooggeschoolde allochtonen voor het bedrijf. -Voor intermediairen betekent het een centraal adviespunt en aanspreekpunt die expertise heeft mbt hooggeschoolde allochtonen.De one stop shop heft de bestaande fragmentatie van dienstverleningen op, zowel voor de hooggeschoolde allochtonen (opleidingen, begeleidingen, trajecten, coaching, wervingskanalen,...) als voor de werkgevers (wervingskanalen, adviesverleners, tewerkstellingsmaatregelen, sensibiliseringsacties, ...).Via een ketensamenwerking komen deze dienstverleningen ter beschikking van de doelgroepen.De centrale vraag bij elke Eminenta-klant is: welke vraag of cliëntprofiel is te onderscheiden en welk aanbod sluit hier het best op aan? In overleg met andere dienstverleners wordt het best passende antwoord geformuleerd. In eerste instantie wordt de klant actief doorverwezen naar het passende aanbod. Waar het ontbreekt, bouwt Eminenta een eigen aanbod van dienstverlening uit. Wat zal er concreet worden gerealiseerd in het ESF-project: 1. Inventariseren van bestaande dienstverleningen en het ter beschikking hebben van een aanbod of een mogelijke methodiek voor elk aspect (netwerking, sollicitatiegedrag, kennis arbeidsmarkt, werkervaring, ...), waarvan de werkzoekende, de werkgever of de intermediair gebruik kan maken of het zelf kan aanbieden of uitproberen. 2. Ontwikkelen van methodieken en instrumenten die ontbreken in de tewerkstelling van hooggeschoolde allochtone werkzoekenden (+ uittesten).3. Ontwikkelen van dienstverlening Eminenta: one-stop shop voor werkgevers en hooggeschoolde allochtonen die de nieuwe methodieken en instrumenten ter beschikking stelt ifv tewerkstelling van hooggeschoolde allochtone werkzoekenden.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€155 654.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€152 796.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€6 002.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€314 452.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€88 136.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€87 148.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€14 683.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€189 968.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Producten: 
Project ID: 
2889
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde III
Thema's: 
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
28/02/2019
Looptijd van het project: 
01/06/2011 tot 30/12/2012