Projecten

Organisatie: 
Blenders
A:
Campus Blairon 714 2300 Turnhout
Projectverantwoordelijke: 
Wuyts Bart
T:
014 71 11 09
Partners: 
afdeling SERR/RESOC Kempen
GTB - gespecialiseerd team bemiddeling
Blenders
Hartziekte.be

Een hart voor werk

Vandaag bestaat er geen aanbod om mensen met hartproblemen opnieuw aan het werk te helpen. Als gevolg hiervan blijven hartpatiënten afhankelijk van hun invaliditeitsuitkering, ook al willen ze vaak nog werken. Met het project 'Een hart voor werk' ontwikkelt een Kempens partnerschap de methodiek "Professionele Integratie van hartpatiënten tijdens revalidatie" om deze doelgroep te reactiveren tijdens eerste zes maanden van hun revalidatie. Een Hart voor Werk wil revaliderende hartpatiënten opnieuw het werk laten hernemen: - binnen de huidige werkomgeving (waarbij het gaat om dezelfde arbeid, dan wel om een andere passende job)- bij een andere werkgever waar soortgelijk werk verricht wordt- een volledige heroriëntatie naar totaal ander werk.Hierbij gaat het steeds om maatwerk, naargelang de draagkracht en capaciteit van de hartpatiënt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€155 397.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€155 397.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€14 171.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€324 965.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€154 087.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€154 087.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€61 038.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€369 214.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
2809
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde II
Thema's: 
Aangepaste trajecten kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/02/2020
Looptijd van het project: 
01/01/2011 tot 31/12/2013