Projecten

Organisatie: 
Decostere Accountancy Avelgem
A:
Burchthof 1011 8580 Avelgem
Projectverantwoordelijke: 
buyck liselotte
T:
056647101

Creëren van weerbare teams in een veranderende omgeving.

De sector waar Decostere Accountancy in actief is, ondergaat de komende jaren grote veranderingen. Door de opkomende automatisatie van administratieve processen en de veranderende verwachtingen van klanten naar meer inhoudelijke ondersteuning van hun boekhouder verdwijnen de routinematige taken bij de medewerkers. Hun functie-inhoud evolueert naar een meer adviserende rol als accountant, waarbij de interpretatie van data, het meedenken met de klant en het leveren van een passend advies het belangrijkste wordt. Deze veranderingen hebben een grote impact op het dagelijks functioneren en de ontwikkelingsnoden van de medewerkers bij Decostere Accountancy. Dit project wil duidelijkere functieverwachtingen verschaffen, gekoppeld aan een competentiebeheersysteem. Dit competentiesysteem zal de basis vormen voor een vernieuwd selectie- en integratietraject voor nieuwe medewerkers. Voor de ondersteuning van de verdere ontwikkeling van medewerkers wordt een competentie gebaseerde evaluatie- en POP-methodiek uitgewerkt. Om aan de veranderende klanten- en marktverwachtingen te voldoen, wil Decostere Accountancy verder inzetten op het creëren van weerbare teams. Het delen van kennis en expertise en het spreiden van de werkdruk zal door de ontwikkelde team-tools en het introduceren van een cultuur van kennisdeling en coachend leiderschap verankerd worden in de organisatie. Door in te zetten op een gestructureerde, ontwikkelingsgerichte teamwerking krijgen medewerkers betere ontplooiingskansen en loopbaanperspectieven op langere termijn.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€32 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€48 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€35 346.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€115 346.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€32 000.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€48 000.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€62 228.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€142 228.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
22.50%
Project ID: 
6656
Oproep: 
Duurzaam loopbaanbeleid
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
31/08/2020
Looptijd van het project: 
01/04/2017 tot 30/09/2018