Projecten

Organisatie: 
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +
A:
Victor Rauterstraat 143 1070 Anderlecht
W:
Projectverantwoordelijke: 
De Troyer Jan
T:
0489677676
Partners: 
Hoofdkantoor FMDO vzw
NATIONAL FEDERATION OF GHANAIANS RESIDENT IN BELGIUM
Internationaal Comité

Bxl@work

Het project richt zich op werkzoekenden met een migratieachtergrond in Brussel, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren verschillende drempels in hun zoektocht naar werk omwille van meerdere, vaak samenhangende en elkaar versterkende factoren (multiproblematieken). Zij hebben daarom meer ondersteuning en informatie nodig dan wat de standaard traject-begeleiding van de VDAB/ACTIRIS kan bieden. Het gaat vaak om kansarme inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij hun niet-Belgische origine een bepalende factor is voor hun kansarmoede. We richten ons met dit project in belangrijke mate op mensen die onder de radar van VDAB/ACTIRIS zitten. We houden er rekening mee dat deze mensen vaak niet verplicht zijn om deel te nemen aan tewerkstellingstrajecten.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€735 413.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€735 413.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€367 706.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 838 533.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€305 338.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€305 338.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€152 669.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€763 346.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8880
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/12/2023
Website: 
Oproepnummer: 

457