Projecten

Organisatie: 
WERKERVARINGSBEDRIJVEN
A:
Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout
Projectverantwoordelijke: 
Macours Guido
T:
014/462710
Partners: 
Sint-Amandsberg
WERKERVARINGSBEDRIJVEN
WONEN EN WERKEN OPLEIDING
Workinc
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling
Voka - Kamer van koophandel Kempen
GROEP INTRO VZW

All Inclusive@work

binnen dit project willen we werken rond het thema inclusief ondernemen, door te focussen op: functiecreatie/jobcarvingwerkpleklerenvalideren van verworven competenties via werkplekleren

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€179 957.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€119 971.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€299 929.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€178 517.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€119 011.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€13 754.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€311 284.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
57.35%
Project ID: 
6294
Oproep: 
Transnationaliteit
Thema's: 
Inclusie van kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
04/11/2021
Looptijd van het project: 
01/06/2016 tot 31/12/2019
Oproepnummer: 

357