Projecten

Organisatie: 
Levanto 2
A:
Clara Snellingsstraat 47 2100 Antwerpen
Projectverantwoordelijke: 
_Niet Beschikbaar
Partners: 
VDAB
De Ploeg (Antwerpen)
Levanto 2
GTB - gespecialiseerd team bemiddeling
CAW Antwerpen
DE PLOEG

Activerende zorg coaching: een integraal traject

Uit de bevraging van activerende coaches die actief waren in de Tender Activerende Trajecten (TAT) en betrokken zijn in de lopende Tender Activerende Zorg (TAZ) kwamen twee grote problemen naar voor: de trajecten verlopen gefragmenteerd en de begeleiding is niet geïntegreerd.GefragmenteerdBinnen de TAZ worden er momenteel verschillende modules bij elkaar gezet. De screening gebeurt door de psychologische dienst van de VDAB, de trajectbegeleiding wordt georganiseerd door GTB en voor zorg en empowerment worden weer andere instanties betrokken. Zo komt men tot een gefragmenteerd traject.Iedere betrokken instantie handelt binnen zijn module en volgens eigen professionaliteit. Daardoor integreert de begeleiding niet en wordt de meerwaarde die resulteert uit een geïntegreerde werking niet gerealiseerd.Om de fragmentatie van het traject te ondervangen doen wij beroep op de tool 'het participatiewiel'. Door binnen elke activiteit te vertrekken vanuit dezelfde tool worden alle modules op elkaar afgestemd (de ene bouwt verder op datgene wat de andere heeft ingevuld) en creëer je systematiek in de informatie die je verzamelt. Zo wordt de screening relevant voor het traject en verkrijgt het stappenplan meer effectiviteit.IntegratieJe kan de integratie van de begeleiding bevragen vanuit de professionaliteit van de aanbieder. Zo zou je therapeuten kunnen aanleren hun begeleidingen af te stemmen op de competentieanalyse.Wij bekijken de integraliteit vanuit de cliënt. De meerwaarde van geïntegreerd werken manifesteert zich in het resultaat van de begeleiding nl de participatiegraad van de cliënt binnen de verschillende leefgebieden wordt verhoogd. Daarom vertrekken wij vanuit de leefwereld van de cliënt (in plaats vanuit de professionaliteit van de dienstverlener). Als coach of therapeut faciliteer je de cliënt zodat zijn introspectievermogen verhoogt waardoor hij systematisch de verschillende leefgebieden bevraagt en daarin zowel de drempels als de doelstelling gaat bepalen (en vooral de rangschikking binnen zijn doelstellingen). De coach en therapeut speelt dan in op datgene wat de cliënt aangeeft.Wat de cliënt aangeeft wordt systematisch in kaart gebracht via de tool van het participatiewiel en de daarbij horende 'bevragingslijsten'. De daarin verzamelde informatie wordt verkregen door oplossingsgericht te werken en motivationele gesprekstechnieken toe te passen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 793.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€99 862.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€5 460.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€255 115.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€130 790.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€87 188.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€9 195.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€227 174.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
2273
Oproep: 
Transnationaliteit -type 4
Thema's: 
Aangepaste trajecten kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
05
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
07/01/2022
Looptijd van het project: 
01/09/2010 tot 31/08/2012
Oproepnummer: 

148