Openstaande oproepen

Oproep
443

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

Oproep
437

Wat?

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij het werkbaar werk in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Oproep
436

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt
verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam
loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds
schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer
gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de

Oproep
434

Wat?

SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring.

De focus van deze oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een
vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een
andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan. Via
deze oproep willen we pilootprojecten stimuleren die als inspirator kunnen dienen voor projecten in de
toekomst.

Oproep
430

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Oproep
431

WIE?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Limburg die beschikken over voldoende infrastructuur en expertise om opleidingen naar knelpuntberoepen te organiseren.
De finale doelgroep van deze oproep zijn werkzoekende werklozen en inactieven in Limburg. Dit wil zeggen dat zij bij de start van de opleiding gedomicilieerd moeten zijn in de provincie Limburg.