ESF en het departement WSE organiseren samen het volgende OESO LEED forum

Right Skills, Right Jobs, Right Places… dit is de titel van het volgende OECD Local Development Forum.

De werkloosheid binnen de OESO landen bedraagt 5,3% - het laagste percentage in de afgelopen 20 jaar. Maar meer dan ooit hebben werkgevers moeite om openstaande vacatures in te vullen.  45% van de bedrijven binnen de OESO vinden de vaardigheden niet die ze nodig hebben. Opkomende technologieën zullen de behoeften van bedrijven blijven veranderen.

Tegelijkertijd zijn er mensen en plaatsen die het moeilijk hebben om bij te blijven. De toekomstige welvaart van regio's en steden zal niet enkel afhangen van het bestaande personeel de juiste vaardigheden aanleren, maar ook van het succesvol betrekken van kansarme groepen zodat ook zij kunnen bijdragen aan de lokale arbeidsmarkten.

Dit congres wil je nieuwe inzichten bieden in het aanpakken van deze uitdagingen. Informatie over sprekers, workshops en inschrijvingen vind je terug op hun eventpagina.
http://www.oecd.org/local-forum/