22 december: Praktijkdag- en inspiratiedag Kwalificeren voor Werkenden

Hoe draag jij bij aan levenslang leren voor werkenden? Hoe vullen we de opleidingsnoden en behoeften van werknemers en ondernemingen in met onderwijs- en beroepskwalificerende trajecten? Hoe dragen die trajecten bij tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers? Hoe slagen we er in om meer werknemers te laten deelnemen aan kwalificerende trajecten? Hoe maken we de opleidingen toegankelijk en verlagen we de drempels in het samenspel tussen werkenden, werkgevers en onderwijs- en opleidingsverstrekkers?

Europa WSE geeft inzicht in de resultaten van proeftuinen rond het op maat maken van onderwijs- en opleidingskwalificaties voor werkenden.

Op de praktijk- en inspiratiedag Kwalificeren voor Werkenden gaan we op zoek naar antwoorden. We nemen je mee in een interactief programma naar de praktijken en leerlessen uit 17 ESF-proeftuinen over skilling & reskilling van werkenden.

De proeftuinen werkten in partnerschappen van werkgevers, sectororganisaties en onderwijs- of opleidingsverstrekkers aan het verlagen van de drempels. Dit deden ze zowel vanuit het perspectief van de onderneming, werknemer als opleidings- en onderwijsactor. 

Op deze praktijk- en inspiratiedag kan je proeven van hun resultaten, hun leer- en succeservaringen en nodigen we je uit om er verder mee aan de slag te gaan. 

Praktisch

Dit event is bedoeld voor onderwijs- en opleidingsactoren, kennisinstellingen, sectororganisaties, werkgevers, arbeidsmarktbegeleiders, federaties, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen, universiteiten, hr-verantwoordelijken, ..