Organisatie en werking

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het departement Werk en Sociale Economie is vanaf  1 januari 2016 verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s bij:

  • het Europees Sociaal Fonds (ESF),
  • het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), 
  • het Europees Globalisatiefonds (EGF).

Tot eind 2015 werd deze opdracht uitgevoerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw. De juridische opdracht van het Agentschap wordt beperkt tot de afhandeling van het programma 2007-2013.

De afdeling ESF bestaat uit twee operationele diensten:

  • De dienst Werkend Leren, activering en integratie is verantwoordelijk voor de oproepen waarin de werkzoekenden de finale doelgroep zijn,
  • De dienst Lerend Werken en Duurzaam Ondernemen is verantwoordelijk voor de oproepen waarin werkenden of werkgevers de finale doelgroep uitmaken.

De afdeling wordt ondersteund door een Programmama magement en Stafdienst.

Klik hier voor het organogram van de afdeling ESF.

Klik hier voor doorverwijzing naar de startpagina van het departement Werk en Sociale Economie.