Werkbaarheid

Oproep
255

De oproepen 255 ‘werkbaarheid is gericht naar de sectorale (opleidings)fondsen die een convenant hebben met de Vlaamse regering.

Oproep 255 ‘werkbaarheid’ wil sectorale (opleidings)fondsen stimuleren om bedrijven te ondersteunen in het streven naar werkbare jobs voor werknemers.

De subsidie bedraagt maximaal 140.000 euro (63.000 euro ESF en 77.000 euro VCF) per project.