Oproep 353 EVC II

Oproep
353

Doel van de oproep
Doel van deze oproep is het versterken van EVC beleid in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties.

Wie?
Binnen deze oproep kunnen organisaties middelen ontvangen om begeleidingen en beoordelingen uit te voeren die leiden tot het behalen van gecertificeerde bewijzen gealigneerd met de Vlaamse kwalificatiestructuur. Om deze acties te laten aansluiten bij het huidige EVC beleid moeten de gebruikte standaarden gealigneerd zijn met de ontwikkelde beroepskwalificaties binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur bij aanvang van het project of moet er aangegeven worden hoever men staat bij deze afstemming. Ook voor nieuwe beroepen kan een dienstverlening opgestart worden eens er een EVC-standaard is op basis van een beroepskwalificatie en een test ontwikkeld werd conform deze EVC-standaard.

Hoeveel?
Er zal een bedrag van 3.000.000,00 (1.800.000,00 VCF en 1.200.000,00 ESF) uitgetrokken worden voor deze oproep.

Hoe?
Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen. Je vindt dit alles terug onder oproep 353..

Wanneer?
De oproep staat open vanaf 1 december 2015. Aangezien dit een open oproep is waarbij op elk moment kan ingediend worden kan een project van start gaan de maand volgend op de goedkeuring van het eerstvolgende managementcomité. De uiterste indieningsdatum is 31 juli 2017. De einddatum van deze projecten is 31 maart 2018. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

Info
In de oproepfiche wordt nergens een beperking opgelegd in het totaal aantal beoordelingen die mogen afgenomen worden per deelnemer. Op 26/04/2016 werd door het Management Comité wel een beperking opgelegd (analoog aan de criteria van de oude oproep ervaringsbewijs 136 en 154): elke deelnemer mag maximaal 2 keer per beroep gedurende een jaar de begeleiding en beoordeling doorlopen. Dit zal dan ook gecontroleerd worden door uw ESF-projectbeheerder bij de rapportbeoordeling.

Voor meer info kan je terecht bij Simon.swennen@esf.vlaanderen.be 02 546 22 32