Opleidingen in bedrijven

Oproep
307

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?
Deze oproep richt zich voornamelijk naar kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), maar ook grote
ondernemingen (GO’s) kunnen deelnemen. Concreet gaat het in deze oproep om alle ondernemingen en
organisaties met een strategisch opleidingsplan.

Acties?
In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met
vestiging(en) in het Vlaamse Gewest

Hoeveel?
Je kan hiervoor maximaal 100.000 euro subsidiëring krijgen. Grote of Middelgrote Onderneming dienen
een private inbreng van 50% bij te dragen, voor kleine of micro ondernemingen is dit 30%. (zie Europese
definitie in hoofdstuk 10)

Hoe?
Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel
opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?
De oproep staat open vanaf 1 februari 2015 tot en met 30 april 2015. Na goedkeuring van het
projectvoorstel kan men starten op 1 augustus 2015 voor een periode van 12 maanden. De einddatum
van deze projecten is bijgevolg 30 juli 2016. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.