Opleidingen in bedrijven 2

Oproep
322

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?
Deze oproep richt zich voornamelijk naar kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), maar ook grote ondernemingen (GO’s) kunnen deelnemen. Concreet gaat het in deze oproep om alle ondernemingen en organisaties met een strategisch opleidingsplan.

Acties?
In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel?
Je kan hiervoor maximaal 100.000 euro subsidiëring krijgen. Grote of Middelgrote Onderneming dienen een private inbreng van 50% bij te dragen, voor kleine of micro ondernemingen is dit 30%. (zie Europese definitie in hoofdstuk 10)

Hoe?
Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?
De oproep staat open vanaf 1 juni 2015 tot en met 31 juli 2015. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 november 2015 voor een periode van 12 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 oktober 2016. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.