Opleidingen in bedrijven

Oproep
414

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zowel op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) als grote ondernemingen (GO’s). Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).

Personen die opleidingsverstrekkers zijn (behoudens paritair beheerde fondsen) of organisaties die door een beheersovereenkomst verbonden zijn met een overheid en/of dotatie ontvangen, kunnen geen aanvraag indienen. Ook overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep. Organisaties uit de social profit kunnen wel kandideren.

Promotoren aan wie  reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 377 en 395 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’). Promotoren die een project hebben ingediend binnen oproep 307 en 322 kunnen wel terug indienen.

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest  

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Opleiding in bedrijven’ bedraagt  3.300.000,00 EUR waarvan 1.320.000 EUR ESF (40%) en 1.980.000 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (60%).

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:
- Maximaal 40.000 euro ESF
- Maximaal 60.000 euro VCF
De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor middelgrote en grote onderneming.

De SALK middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen. 

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 oktober 2017 tot en met 22 december 2017. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 april 2018 voor een periode van 12 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 maart 2018. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.
De beslissing van deze laatste ronde wordt respectievelijk gecommuniceerd vóór eind maart 2018.

Inschrijven voor de infosessie van 23 oktober kan via deze link.

Deadline: 
vrijdag, 22 december, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 
Liesbeth De Wolf
T:
02 552 83 18
Simon Swennen
T:
02/552 83 38
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (789.56 kB)PDF Handleiding projectvoorstel (64.92 kB)PDF Handleiding ESF applicatie (3.05 MB)