Duaal leren in Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs

Oproep
451

Wat?

Met deze oproep willen we proefprojecten financieren die verkennend werken rond de mogelijkheden en de modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs, inclusief de graduaatsopleidingen, en het volwassenenonderwijs. De bestaande kaders en de ervaringen van het huidige implementatieproces van duaal leren in het secundair onderwijs kunnen hierbij als inspiratiebron dienen. De projecten bouwen voort op de ervaringen en praktijken in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.
De projecten omvatten telkens een voorbereidende fase van 6 maanden en een uitvoeringsfase in het schooljaar 2019-2020 waar er met studenten en cursisten een duaal traject wordt doorlopen.

Wie?

Zowel koepelorganisaties, associaties, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, sectororganisaties, werkgeversorganisaties, federaties, werkgevers ... komen in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.
Een wordt gestreefd naar een breed partnerschap, zowel sector-, als opleidings-overstijgend en samengesteld uit werk- en onderwijsactoren. Ook de samenwerking tussen centra voor volwassenenonderwijs onderling, hogescholen en universiteiten wordt aanbevolen.

Hoeveel?

Er is een oproepbudget van 1.500.000 euro, goed voor 10 projecten op basis van een richtbudget van 150.000 euro per project. Bij uitputting van het budget kunnen maximaal 4 projecten met als scope volwassenenonderwijs starten. We streven met de projecten naar een goede mix tussen de verschillende soorten opleidingen (secundair volwassenenonderwijs, graduaatsopleidingen, professionele bachelors, academische bachelors en masters).
Projecten kunnen maximaal 60.000 euro ESF steun (40%) en 45.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 oktober 2018. Projectvoorstellen indienen kan tot 15 januari 2019.
De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 maart 2019 en lopen voor een periode van 18 maanden.

INFOSESSIE

26 oktober 2018 van 10:30 tot 12:00

Locatie:

Ferrarisgebouw (Koning Albert II – laan) 01.G.20 - 1.G.20 – Auditorium 

Je kan via deze link inschrijven voor deze infosessie.

 

Deadline: 
dinsdag, 15 januari, 2019
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Pieter Van Sande

Pieter Van Sande
T:
0473 42 75 34

Tyne Van der Veken

Tyne Van der Veken
T:
0484 71 96 31
Bijlagen: 
PDF 451_oproepfiche_duaal_ho_vo.pdf (570.58 kB)