AMIF Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

Oproep
426

Deze oproep heeft als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk organisaties stimuleren om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen.
Via de eerdere oproep “Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning” is een koepelstructuur opgericht die instaat voor de regie van het integratiepact, de vzw Integratiepact.
Via deze projectoproep ondersteunen we partnerschappen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten gericht op een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme. De projecten bevatten concrete, zichtbare acties en fungeren zo als katalysator voor een brede maatschappelijke beweging rond de thematiek.

Deze oproep richt zich naar alle publieke en private actoren met rechtspersoonlijkheid. De oproep vereist een partnerschap dat aantoonbare goede praktijkervaring heeft met methodieken om discriminatie en racisme aan te pakken en gedragsverandering te realiseren en dat over expertise beschikt in het werken met de AMIF-doelgroep.
De indieners onderschrijven de doelstellingen van het Integratiepact. Vzw Integratiepact biedt zowel individuele als collectieve ondersteuning bij de opmaak van projectvoorstellen en tijdens de uitvoeringsfase.

Indienen

Je kan voor deze oproep een project indienen tot 30 maart 2018

 

INFOSESSIE

Er vindt op 16 januari 2018 om 13u00 een infosessie plaats in het Ellipsgebouw - A - 0.06 Auditorium. Schrijf je hier in.