Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale-, ethische- en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders om:

  • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel;
  • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Op de website van MVO Vlaanderen vind je informatie over:

MVO publicatie in De Standaard - November 2018

 

           

 

Contactpersonen