Gender mainstreaming

De Europese Unie hecht veel belang aan gender en gender mainstreaming. Het resultaat hiervan is het Europees Pact (2011-2020) dat gender gerelateerde verschillen op de arbeidsmarkt wil wegwerken en streeft naar een gezonde balans werk-privé voor zowel mannen als vrouwen.
Het spreekt dan ook voor zich dat het ESF Vlaanderen eveneens belang hecht aan gender en gender mainstreaming in het operationeel programma en in de projecten.

Maar wat betekent gender?

Met de term gender bedoelen we de verschillen tussen mannen en vrouwen die niet aangeboren zijn maar sociaal geconstrueerd zijn en verschillen van cultuur tot cultuur.
Een eenvoudig voorbeeldje maakt dit duidelijk. Tenzij de wetenschap dit zou veranderen zijn enkel vrouwen in staat om kinderen op de wereld te zetten. Maar het is de cultuur die eigenlijk maakt dat het vooral de vrouwen zijn die de zorgtaken voor kinderen op zich nemen. En dit heeft natuurlijk ook zijn effecten op hoe vrouwen zich gedragen op de arbeidsmarkt.

En wat is dan gender mainstreaming?

Kort samengevat betekent gender mainstreaming ‘het integreren van gendergelijkheid in het dagelijks beleid’. Bij elke beslissing moet worden nagegaan of de beslissing of maatregel rekening houdt met de verschillen tussen mannen en vrouwen of met het effect ervan op mannen en vrouwen.

Thema's

Inspirerende producten

    Bekijk hier onze sensibilliseringsstrategieën

    Contactpersoon: 

    Annemie Roets
    T:
    02/552 83 33