Missie en visie

Missie

Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het ESF verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. We komen tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met de partners.

Visie

Medewerkers zetten hun enthousiasme en expertise in zodat ze enerzijds proactief de uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen detecteren en anderzijds organisaties kunnen aanzetten tot initiatief en innovatie.