Openstaande oproepen

Oproep
420

Deze oproep heeft als doel om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving. Hiervoor willen we het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie (MO) flexibiliseren en optimaliseren door de ontwikkeling van een vernieuwende “blended learning”-aanpak MO.

Oproep
415

De doelstelling van de oproep is om in Gent en Antwerpen acties op te zetten voor MOE-ROMA migranten waarvoor het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Oproep
416

ESF Vlaanderen lanceert binnen Prioriteit 1 loopbaanbeleid curatief van het Operationeel Programma 2014- 2020, een oproep “Opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen – Limburg” (oproep 416). De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Limburg die beschikken over voldoende infrastructuur en expertise om opleidingen naar knelpuntberoepen te organiseren.

Oproep
414

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Oproep
413

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Oproep
412

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Oproep
411

Met deze oproep willen we in Vlaanderen meer beschikbare werkplekken realiseren voor leerlingen in het duaal leren en de werkplekken voorbereiden op hun toekomstige rol om jongeren competenties aan te leren op de werkvloer.

Oproep
409

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.