Projectenkaart

 • 'Har-monica'

  MONICA

  Het project beoogt de betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie te verhogen door de harmonische samenhang in het geheel van de organisatie te verbeteren en deze te kantelen naar een patientgerichte organisatie.

 • 'Ik wil er wel-zijn'

  Familiehulp

  Het project 'Ik wil er wel-zijn' ontwikkelt een instrument voor alle hiërarchisch leidinggevenden om frequent kort ziekteverzuim te verminderen. Het instrument is enerzijds gericht op het opsporen de redenen voor dit ziekteverzuim en anderzijds op het ondernemen van preventieve actie.

 • 'Samen Vooruit'

  SMET JET NV

  Het projectvoorstel 'Samen Vooruit' is formeel de herindiening van het projectvoorstel 'Jobfierheid voor onze laaggeschoolde arbeiders' ingediend in december 2011. Inhoudelijk is het nieuwe projectvoorstel gevoelig meer verfijnd inzake HR-scoop.

 • 'Thuis in de verhuis'

  ambassador verhuisopleidingen

  De werkbaarheidsproblemen in de verhuissector worden onderzocht met bevragingen van zowel uitgestroomde als huidige werknemers. Samen met verhuiswerkgevers en andere bevoorrechte getuigen zoekt de sector vervolgens naar mogelijke en haalbare acties en verbeteringen.

 • 'Weer-werk'

  Jessa Ziekenhuis

  Het opzet van dit innovatieproject beoogt het ontwikkelen, testen en valideren van een methodiek, vastgelegd in een 'Handboek voor arbeidsre-integratie' voor snelle, vroegtijdige en geïntegreerde professionele revalidatie van patiënten met (blijvende) beperkingen of participatieproblemen na een z

 • (Dis)Ability at Work

  Prevent Instituut voor Prevente, Bescherming en Welzijn op het Werk

  Het innovatieproject ‘(Dis-)Ability at Work’ biedt handvatten aan het multidisciplinaire werkveld betrokken bij jobretentie en re-integratie – namelijk preventiediensten en consulenten EAD – zodat deze verschillende actoren in staat zijn om de bedrijven te responsabiliseren, te ondersteunen en te

 • (Re)start-to-work

  Strategische Projectenorganisatie Kempen

  (Re)start-to-work heeft tot doel werknemers (tewerkgesteld in kader van het actieplan flexibele en occasionele kinderopvang en in kader van het generatiepact) een kans te bieden op een succesvolle en duurzame tewerkstelling door het aanbieden van jobcoaching.

 • 265 (GRI II)

  Confédération belge de la récupération - Confederatie van de Belgische Recuperatie

  De oproep GRI scan richt zich op sectoren die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen willen werken binnen hun sector. Sectoren krijgen immers de mogelijkheid om in een eerste fase een MVO -sectorpaspoort op te stellen met een set van GRI-indicatoren.

 • 3L Future proof

  LEUVEN LANGUAGE LOUNGE

  We streven naar het aanbieden van actieve jobs aan onze medewerkers waarbij zij voldoende uitdagingen krijgen in de job, waarbij zij zich verder kunnen ontplooien in de job en waarbij zij ook voldoende gewaardeerd worden voor hetgeen zij verrichten.

 • 3voor1

  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

  Via 3voor1 streven we ernaar om volgende dienstverlening te installeren: 3 publieke opleidings- en onderwijsverstrekkers werken in West-Vlaanderen samen aan een groter, sneller, flexibeler en kwalificerend opleidingsaanbod voor de volwassen burger 1.

 • ? Competent van kop tot teen

  VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT

  Aan de hand van een sectorfoto wordt een analyse gemaakt van het competentiebeleid in de social profit sector. Door ook buiten de eigen sector praktijkvoorbeelden, gebruikte tools en vormen van arbeidsorganisatie te verzamelen, kijken we naar de toekomstige mogelijkheden voor de eigen sector.

 • @thetys testcentrum

  @Thetys

  Organisator ervaringsbewijs heftruck, reachtruck en magazijnmedewerker voor de regio Brussel/Vlaams Brabant en instroom via partners uit heel Vlaanderen. Voortrekken, actief promotor van het ervaringsbewijs omdat wij als opleider vragende partij zijn voor een overheidserkenning.

 • A Lidl More

  LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG

  Lidl heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met een toenemend personeelsverloop dat voornamelijk werd veroorzaakt door ontslag vanuit de werknemer zelf. Een gebrek aan opleiding speelde daarin een grote rol.

 • A-Label

  Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw

  ‘Langer werken’ klinkt in deze tijden bijna sloganesk in de oren. Iedereen in Vlaanderen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen tot het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Vele werknemers zien wel het ‘moeten’ maar niet het ‘kunnen’.

Pagina's